DERGİ YAYIN KURULU

SOSYALVE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES  AND HUMANITIES RESEARCHES

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adına Sahibi
Owner on Behalf Of Mugla Sıtkı Koçman University

Prof. Dr. Mansur HARMANDAR

 

 

Editörler/Editors
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN / Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ 

 

 

 

 

Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ
Doç. Dr. Çiğdem PALA MULL

Doç. Dr. Cafer TOPALOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Hatice HİCRET ÖZKOÇ

Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN

 

 

 

Dergi Sekreterleri/Editorial Secretaries
Araş. Gör. Mehmet Sait BENEK

Araş. Gör. Duygu DUMAN

Bilim Danışma Kurulu/Science Advisory Board

Ahmet Buran (Fırat Üniversitesi)
Bayram Coşkun (Muş Alpaslan Üniversitesi)
Bilal Eryılmaz (Medeniyet Üniversitesi)
C. Yenal Kesbiç (Celal Bayar Üniversitesi)
Cihan Çobanoğlu (University of South Florida)
Fevzi Okumuş (University of Central Florida)
Güljanat Kurmangazi Ercilasun (Gazi Üniv.)
İbrahim Güngör (Akdeniz Üniversitesi)
İbrahim Sirkeci (University of Regent)

M. Faysal Gökalp (Muğla Sıtkı Koçman Üniv.)
Mehmet Elgin (Muğla Sıtkı Koçman Üniv.)
Mustafa Öner (Ege Üniversitesi)
Mustafa Tanyeri (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Salih Yılmaz (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Sebahattin Çevikbaş (Muğla Sıtkı Koçman Üniv.)
Selahattin Bekmez (Gaziantep Üniv.)
Şükrü Karatepe (Yıldırım Beyazıt Üniv.)
Yakup Kepenek (Orta Doğu Teknik Üniv.)
Yusuf Şevki Hakyemez (Karadeniz T.Ü.)

 


Kapak Tasarım/Cover Design
Okt. Özden IŞIKTAŞ

Baskı/Printing

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Matbaası
Mugla Sıtkı Koçman University Press

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOBBİAD) yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Bu dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir. Dergide yer alan makalelerdeki görüş ve düşünceler yazarların kişisel görüşleri olup, hiçbir şekilde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün veya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin görüşlerini yansıtmaz. Dergide yayınlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergi ASOS İndex ve Open Academic Journals Index tarafından taranmaktadır.

 

 

Journal of Social Sciences and Humanities Researches (SOBBIAD) is a refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of Muğla University and Muğla Sıtkı Koçman University Journal of Social Sciences. The journal is abstracted by ASOS and Open Academic Journals Index.

 

Yukarı Çık