DERS PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
DERS PROGRAMLARI

 
Arkeoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programı
Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Tezli Yüksek lisans Programı
Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Felsefe Anabilim Dalı Tezli Doktora Programı
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı

İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
İktisat Anabilim Dalı Doktora Programı
Ekonomi ve Finans Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları
İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı
Muhasebe Finansman Tezli Yüksek Lisans Programı
Muhasebe Finansman Doktora Programı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezli & Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı Tezli Doktora Programı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı Doktora Programı

Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı
Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı
Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı
Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı 

Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Rekreasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Yenilikçilik ve Girişimcilik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
>