Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Uluslararası Öğrenciler için Lisansüstü Eğitim Başvuru Değerlendirme Sonuçları

Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları için Tıklayınız.
Doktora Başvuru Sonuçları için
Tıklayınız.
Başvurusu Reddedilen Öğrenciler için Tıklayınız.

Kayıt Yeri : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Kötekli Yerleşkesi MUĞLA

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler:
a) Diplomasının aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği (Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya ve Rusya'dan gelecek belgelerde Apostil Mühürü gerekmektedir.),
b) Yurt dışından alınan sağlık alanları dışında diplomalar için Okul Tanıma Yazısı, sağlık alanları kapsamındaki diplomalar için Denklik Belgesi (Bu belge ikinci yarıyılın sonuna kadar sağlanmak zorundadır.),
c) Transkriptin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylı örneği,
ç) Yabancı dilde eğitim yapılan lisansüstü programlar için yabancı dil belgesi,
d) Eğitim dili Türkçe olan programlar için Türkçe Öğretim Merkezleri sonuç belgesi veya Üniversite tarafından yapılan Türkçe seviye tespit sınavı sonuç belgesi,
e) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden muaf tutulmayan ülkelerin vatandaşları için, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden/ Konsolosluklarından alınacak Öğrenci Vizesi ya da geçerli ikamet izni,
f) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden onaylanmış örneği,
g) İkametgah belgesi,
ğ) 4 adet vesikalık fotoğraf,
h) YÖK onaylı okul tanıma belgesi (Bu belge ikinci yarıyılın sonuna kadar sağlanmak zorundadır.),
ı) Üniversite Yönetim Kurulunun her yıl belirlediği öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont veya burs belgesi.
**Öğrenciler sadece bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilirler.

Son Güncelleme Tarihi : 17.09.2020 15:07 Okunma Sayısı : 7802

Son Duyurular
>