Tez savunma sınavına girecek lisansüstü öğrencilerimizin dikkatine (İntihal Raporu)

20.04.2016 tarih, 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9., 22. ve 28. Maddeleri ile 01.09.2015 tarih ve 29462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik tezlerinin sonuçlandırılması başlıklı 24., 38. ve 44. Maddelerinde bahsedilen intihal programı raporunun sunulması ile ilgili olarak ;

1-) Bütün Anabilim Dallarında,

2-) Turnitin veya intihal.net programlarından biri kullanılarak, (İntihal.net 01.02.2021 tarih ve 124/3 sayılı Enstitü Kurulu Kararı)

3-) Kaynakça, içindekiler, dipnotlar, şekiller ve tablolar filtre edilerek,

4-) % 25 oranını geçmeyecek şekilde uygulanması.(01.02.2021 tarih ve 124/3 sayılı Enstitü Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir.)

5-) Sorumluluğun öğrenci ve danışmanda olması ve ayrıca,

6-) İntihal Raporunun sırasıyla

   a)Öğrencinin kendisi tarafından hazırlandığına ilişkin beyan edilmesi ve imzalanması,

   b)Danışman tarafından uygun olduğu imzalanarak onaylanması,
  c)Anabilim Dallarınca yazı ekinde jüri atama formu ile birlikte (tez savunma sınavını yapacak öğretim üyelerine  tezle birlikte gönderilmek üzere) 08.02.2017 tarih ve 769/24 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı gereği bu tarihten itibaren tez savunma sınavına girecek öğrencilerimiz tarafından Enstitümüze sunulması gerekmektedir. 

 

 

İntihat.net Tez İntihal Tespit Sistemi için tıklayınız.

 

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

"standart yazılı ödev deposu” ve “depo yok” seçeneklerinden “standart yazılı ödev deposu” önerilmektedir. Bu seçenekte yüklenen belgeler Turnitin programının bir parçası olmakta ve daha sonra taranacak belgeler ödev deposunda bulunan belgelerle çakışıp çakışmadığı kontrol edilebilecektir. Eğer yüklediğiniz belgenin Turnitin programının bir parçası olmasını istemiyorsanız “depo yok” seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Ancak yeni eklenen belgeler, depoya eklenmemiş belgelerle çakıştırılamayacaktır.

 

UYARI-1: “standart yazılı ödev deposu” na yüklenmiş olan bir belge farklı dosya adıyla tekrar sisteme yüklendiğinde çakışma oranı %100 olacaktır.

 

UYARI-2: Bir belge gözden geçirilip sisteme yeniden yüklenmesi gerekiyorsa mutlaka “hemen oluştur (teslim tarihine kadar raporların üzerinde değişiklik yapmak mümkündür)” seçeneğinin işaretlenmiş olması ve yüklenecek dosya “Öğretmen” tarafından önceden oluşturulmuş “Sınıf”ın altında yer alan “Ödev”e aynı dosya adıyla yüklenmelidir. Değiştirilerek sisteme yüklenecek tez/ödev daha önce sisteme yüklenen belgeden en az 24 saat sonra sisteme eklenmelidir.

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi : 01.07.2021 15:04 Okunma Sayısı : 5602

Son Duyurular
>