İdari Personel

Nilgün BULUT
Enstitü Sekreteri
Ayşe DÖNMEZ
Şef (Tedviren)
Abilmuhsin ÖZSÖNMEZ
Şef (Özelleştirme)
Emel DENİZHAN
Memur
Özel Kalem
Casim DALAN
Memur
Yılmaz ARSLAN
Bilgisayar İşletmeni
Güllühan GÜRBÜZ
Bilgisayar İşletmeni
Bülent KISA
Bilgisayar İşletmeni
Eda YILMAZ
Teknisyen (Özelleştirme)
Fatih KARASLAN
Memur
>