Sobbiad

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Dergi Hakkında * Yazım Kuralları
Yayın Kurulu * Dergi Arşivi
Danışma Kurulu * İletişim

Hakkında

Dergiye yayım için kabul edilecek makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış özgün çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ve kitap eleştirileri de kabul edilir.

ISSN: 2149-5858

Yukarı Çık