YAYIM İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOBBİAD), sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergiye yayım için kabul edilecek makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış özgün çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ve kitap eleştirileri de kabul edilir. Makalelerin en az iki olumlu hakem raporu doğrultusunda Yayın Kurulunun onayı ile yayımlanmasına karar verilir.

1. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi hakemli bir dergidir. Derginin hakemleri alanında uzman öğretim üyeleri arasından yazının içeriğine uygun olarak belirlenir.

2. Dergide sosyal bilimler alanında Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca çalışmalar yayımlanır.

3. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayım hakları Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aittir.

4. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez. Yazara ait makalenin bulunduğu dergiden iki adet gönderilir.

5. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma hazır biçimde dergi web sayfasından   (http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/user/register ) üye kaydı yapılarak gönderilmelidir. Ayrıca yazara ait adres, telefon numarası ve e-posta adresini içeren bilgiler de ek dosya olarak yüklenmelidir.

6. Dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra hakemlere gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının basılmasına veya yazardan raporlar çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir. Yayınlanmayan yazılar yazara geri gönderilmez.

7. Dergiye gönderilen yazıların uzunluğu dergi formatında kaynakçayla birlikte 20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:

- Üst: 5.5 cm

- Sol: 5 cm

- Alt: 5cm

- Sağ: 3.5 cm

- Karakter: Times New Roman (11 punto)

- Satır aralığı: Tek

- Paragraf aralığı: 3 nk

8. Yazılarda kullanılan kaynaklara gönderme metin içinde (Yazarın soyadı, Basım yılı: Sayfa numarası) şeklinde olmalıdır. Örnek: (Demir, 2002: 185)

Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

Kaynak Gösterim Örnekleri

Tek Yazarlı Kitap Örneği:

Demir, A. (2001). Türkiye Ekonomisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

İki Yazarlı Kitap Örneği:

Egeli, H. ve Özen, A. (2010). Teoride ve Uygulamada Bütçe Politikası. İzmir: Altın Nokta Basım Yayın Dağıtım.

Üç Yazarlı Kitap Örneği:

DiGerenimo, T. F., Grene, A. ve Pavini, J. (2010). Sağlıklı Bebek Yetiştirme Rehberi. İstanbul: Havy Kitap.

En Az Dört Yazarlı Kitap Örneği:

Ayhan, H., Dodurgalı, A., Köknel, Ö. ve diğerleri. (2010). Çocuk ve Ergen Eğitiminde Anne Baba Tutumları. İstanbul: Timaş Yayınları.

Kitap İçinde Bölüm Örneği:

Gür, T. H. (2001). Turizm Sektörü. A. Şahinöz (Ed.). Türkiye Ekonomisi (s. 220-244). Ankara: İmaj Yayınevi.

Tek Yazarlı Makale Örneği:

Demir, A. (2001). Türkiye’nin Ekonomik Yapı Sorunları. Mülkiyeliler Dergisi, V(2), 212-226.

Çok Yazarlı Makale Örneği:

Aştı, N., Acar, G., Bağcı, H. ve diğerleri. (2005). Sağlık Bakım Profesyoneli Olarak Yetişecek Öğrencilerin Ruhsal Durumları ve Yaklaşımlar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı (15), 25-35.

İnternetten Kaynak Kullanımı Örneği:

Erman, K., Şahan, A. ve Can, S. (2008). Sporcu Bayan ve Erkeklerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Erişim tarihi: 21.02.2008, http://www.bilalcoban.com/index.php?id=dokuman&islem=oku&yer=2&kat=14&no=97

Ciltli Eser Örneği:

Meydan Larousse. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk. Cilt (15), Ankara: 3B Yayıncılık.

Yukarıda belirtilmeyen durumlar için APA (American Psychological Association-Amerikan Psikoloji Derneği) kuralları geçerlidir. Detaylı bilgi için APA’nın web sitesine (http://www.apastyle.org) başvurunuz.

9. Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce/Almanca/Fransızca özet verilmelidir, Özetler 9 punto ile yazılmalı ve en fazla 150 kelime olmalıdır. Makalenin başlığı Türkçe ve İngilizce / Almanca / Fransızca yazılmalıdır. Ayrıca en az 3 en fazla 8 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler verilmelidir.

10. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.

İletişim:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Ali Koçman Kültür Sanat Sitesi Kat:1 Kötekli 48000 MUĞLA

Tel: (252) 211 1691 – 211 1696

E-posta: sobbiad@mu.edu.tr

Yukarı Çık