Hakkımızda

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirlendiği şekli ile enstitüler üniversitelerin fakültelerinde ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürüten yükseköğretim kurumudur.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 30.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun'un ek 25/e maddesi uyarınca kurulmuş 1993 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin vizyon ve misyonu ile belirlenmiş ilkeleri ve uluslararası bilimsel ve akademik ölçütleri temel hedef alan ve lisans üstü eğitim vermek amacıyla oluşturulmuş üniversitenin temel bir organıdır.

Bu bağlamda enstitümüzde halen otuzüç anabilim/anasanat dalında yüksek lisans düzeyinde (I. Öğretim Tezli Yüksek Lisans) 
(Arkeoloji, Arkeometri, Batı Dilleri ve Edebiyatları/İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi ve Finans, Felsefe, Grafik-Tasarım, Heykel, İktisat, İşletme, İşletme/Muhasebe ve Finans, İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama, İşletme/Yönetim ve Organizasyon, Kamu Yönetimi, Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi, Mütercim Tercümanlık, Müzecilik, Psikoloji, Rekreasyon, Resim, Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Sanat Tarihi, SeramikSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Tarih, Temel İslam Bilimleri, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Yenilikçilik ve Girişimcilik, Yönetim Bilişim Sistemleri) yedi anabilim dalında II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 
(Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri/Çalışma ve İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat/Ekonomi, Finans ve Bankacılık, İşletme, Kamu Yönetimi, Rekreasyon Yönetimi, Tarih, Turizm İşletmeciliği) İşletme, İktisat/Ekonomi, Finans ve Bankacılık, Kamu Yönetimi anabilim dallarında Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek lisans, onüç anabilim dalında doktora düzeyinde (Arkeoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Felsefe, İktisat, İşletme, İşletme/Muhasebe ve Finansman, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Tarih, Turizm İşletmeciliği,Türk Dili ve Edebiyatı) ve bir anasanat dalında sanatta yeterlik (Sanat ve Tasarım) düzeyinde Eğitim öğretim verilmektedir.

Enstitümüzde uluslararası bilimsel ve akademik düzeyde araştırmacı ve üretken niteliklere sahip bilim insanı adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla enstitümüz bünyesinde yer alan anabilim dallarındaki öğretim üyeleri nitelik ve nicelik olarak her geçen gün giderek artmaktadır ve yukarıda belirtilen hedeflere daha da yaklaşılmaktadır.

ESKİ MÜDÜRLERİMİZ
 
24.01.2023-11.12.2023                           Prof. Dr. Hatice Hicret ÖZKOÇ
24.01.2020-24.01.2023                           Prof. Dr. Bayram COŞKUN 
23.09.2019-24.01.2020                           Prof. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU
07.08.2018-23.09.2019                           Prof. Dr. Tuncay ÖĞÜN
05.12.2014-05.08.2018                           Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ
06.06.2014-05.12.2014                           Doç. Dr. Aytekin FIRAT (Vekaleten)
06.12.2010-06.06.2014                           Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK
07.02.2009-06.12.2010                           Prof. Dr. Nurgün OKTİK
24.07.2007-07.02.2009                           Prof. Dr. Aslan EREN
22.09.2005-24.07.2007                           Prof. Dr. Ömer GÜRKAN
13.12.2002-22.09.2005                           Prof. Dr. Nihal ÖREN
15.08.2001-13.12.2002                           Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN
12.04.1997-15.08.2001                           Prof. Dr. Ömer GÜRKAN
11.04.1994-12.04.1997                           Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ
17.09.1993-11.04.1994                           Prof. Dr. Ömer GÜRKAN