Misyon & Vizyon & Temel Değerler

Misyon
Sosyal Bilimler ve sanat alanında lisansüstü eğitim vermek, bilim ve sanatın gelişimine katkıda bulunmak.

Vizyon
Sosyal Bilimler ve sanat alanında verdiği nitelikli eğitim ile  Türkiye’nin gelişimine ve insanlığa hizmet etmek, lisansüstü eğitimde ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir Enstitü olmak. 

Temel Değerler
-Sürekli iyileştirme ve geliştirme
-Bilgi, yetenek, beceri geliştirme ve kalite odaklı bir eğitim-öğretim
-Esneklik
-Çevresel duyarlılık ve etik ilkelere bağlılık
-Öğrenci odaklılık
-Zamanında ve nitelikli bir idari hizmet
-Üretkenlik ve amaç odaklılık
-Motivasyon ve paylaşımcı liderlik