Müdürümüzün Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz,
 
       1992 yılında kurulan Enstitümüz, 1993 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Enstitümüzde halihazırda 3 uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, 7 II. öğretim tezsiz yüksek lisans, 36 tezli yüksek lisans, 14 doktora ve 1 sanatta yeterlik olmak üzere toplam 61 lisansüstü eğitim-öğretim programı yürütülmektedir.
       Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak kendini tanıyan, geliştirmeye açık, farkındalık düzeyi yüksek, düşünen, üreten, etik ilkelere bağlı, millî ve kültürel değerlere sahip, ülkemiz ve insanlık adına yarar sağlama çabasıyla nitelikli bilimsel çalışmalar yapan ve nihayetinde Atatürk’ün ifade ettiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma vizyonuna sahip araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.
       Enstitümüz bünyesinde yayın faaliyetlerini sürdüren Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisiyle (SOBBİAD) bilimsel bilgi üretimine katkı sağlamanıza ve bu bilgilerin yaygınlaşmasına, ulusal ve uluslararası değişim programları ve kurumlar arası iş birlikleriyle ise disiplinler arası çalışma ve araştırma kültürünü kazanabilmenize alanında uzman akademik kadromuz ve deneyimli idari personelimizle imkân sağlamak bizleri mutlu etmekte ve akademik anlamda daha güçlü kılmaktadır.
       Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mezunu olarak ulusal ve uluslararası akademik pek çok önemli çalışmayı yürüteceğinize veya bu çalışmaların paydaşı olacağınıza, Üniversitemizi ve Enstitümüzü en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tamdır. Aklın ve bilimin ışığında, sevgi ve saygıyla kurulan bağların sadece eğitim hayatınız sürerken değil, yaşam boyu devam etmesi, lisansüstü öğrenim sürecinizin sizlerin ve Ülkemizin geleceğine değer katması dileğiyle sevgilerimi sunarım.
 
Prof. Dr. Hatice Hicret ÖZKOÇ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü