Doktora ve Sanatta Yeterlik Öğrencilerine Duyuru

Aşağıda belirtilen yayınları doktora/sanatta yeterlik kayıt tarihinden sonra kendisi veya danışmanı ile birlikte yapması, birinci veya ikinci yazar olması şarttır.

Yüksek Lisans tezinin yayın haline getirilmiş olması bu kapsamda değerlendirilemez.

Doktora Öğrencileri İçin Yayın Şartı;

13/04/2016 tarih ve 522 sayılı Senato Kararı: 
Doktora öğrencilerinin doktora tez savunma sınavına girmeden önce Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Education Resources Information Center, Science Citation Index Expanded kapsamında olan ve diğer uluslararası alan indekslerince taranan dergilerde yada ULAKBİM veri tabanından yer alan ulusal hakemli dergilerde kabul edilmiş/yayınlanmış en az 1 makale ve Ulusal veya Uluslararası Kongre ve Sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde poster veya sözlü olarak sunulmuş en az 1 bildirisinin olması gerekir.

Bu yayın şartları 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.


Sanatta Yeterlik Öğrencileri İçin Yayın Şartı;

22/09/2023 tarih ve 668/9 sayılı Senato Kararı: 
1- Sanatta yeterlik öğrencisinin tez savunma süresine kadar bir adet ulusal ya da uluslararası sanat sempozyumlarında sözlü bildiri ya da poster bildiri sunması,
2- Tez savunma sınavı süresine kadar bir adet Ulusal ya da Uluslararası Hakemli dergide (Hakemli dergi indeksleri Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı’nca belirlenmiş indekslerde taranan dergiler geçerlidir.) bir makale yayınlamış olması ya da kabul yazısı alınmış olması gerekir.
 

Son Güncelleme Tarihi : 02.11.2023 11:34 Okunma Sayısı : 7542

Son Duyurular