Tez savunma sınavı sonrasında yapılacak işlemler

Tezi savunma sınavı sonucunda "KABUL" edilen öğrencilerin dikkatine...


               Anabilim/Anasanat Dallarımızda tez savunma sınavına giren lisansüstü öğrencilerden Tez savunma sınavı sonucunda tezi jüri tarafından "KABUL" edilenlerin  "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin 24/8 ve 38/10 maddeleri doğrultusunda savunma sınav tarihinden itibaren 1 aylık tez teslimi süresi bulunmaktadır. Tezleri cilt haline dönüştürmeden önce tezin son halinin  pdf formatında "sobe.tez@mu.edu.tr" adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen e-posta adresine gönderilen tezlerin "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin 25/1 ve 39/1 maddeleri doğrultusunda şekil yönüyle Enstitümüzün Web sayfasında yer alan Tez ve Proje Yazım Klavuzuna uygunluğu incelenecek ve en erken 3 (üç) iş günü sonrasında geri dönüş yapılacaktır. Bu incelemeden sonra şekil yönüyle uygun görülen tezler ilgili öğrenci tarafından cilt haline dönüştürülebilecektir.
                    Tüm öğrencilerimizin bu hususa azami dikkat göstermeleri gerekmektedir. Bilgilerinize....

TEZ TESLİMİ İLE İLGİLİ YARDIM DOSYALARI
1- Doktora tez teslimi ile ilgili tıklayınız.
2- Tezli Yükseklisans tez teslimi ile ilgili tıklayınız.
3- Tezsiz Yükseklisans proje teslimi ile ilgili tıklayınız.

Teslim dosyalarındaki açıklamaların görünürlüğü ile ilgili yardım dosyası için tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi : 18.12.2019 16:33 Okunma Sayısı : 2631

Son Duyurular
>