Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizin dikkatine

 

Tezsiz Yüksek Lisans programı Öğrencilerimizin dikkatine;

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin tezsiz yüksek lisans programında Ders Yükü başlıklı MADDE 27/1’de belirtilen Dönem projesinin kapsamı ve koşulları konusuna ilişkin aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

 

a.     Tezsiz yüksek lisans programı; “90” AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı zorunlu veya seçimlik en az 10 ders ve proje çalışmasından oluşur.

 

b.      Öğrenci bir yarıyılda en çok “60” AKTS kredilik derse kayıt yapabilir. 

 

c.      Dönem projesi önerisi en geç, öğrencinin dönem projesi dersine kayıt yaptırdığı yarıyılda yapılacak olan arasınav tarihlerinin başlangıç tarihine kadar danışmanı ile birlikte belirlenir ve EABDK tarafından onaylandıktan sonra Enstitüye sunulur.

 

d.     Dönem Projesi önerisi “Lisansüstü Tez ve Proje Yazım Kılavuzu”na göre hazırlanır.

e.     Öğrenci 2 dönemde mezun olmak isterse, Dönem Projesi dersini en erken 1. Yarıyılda alabilir. Birinci yarıyılda dönem projesi dersi ile birlikte en fazla 5 ders alabilir. 1. Yarıyılda öğrencinin dönem projesini başarması durumunda ikinci yarıyılda da 5 ders ve/veya daha önce alıp başarısız olduğu dersleri alabilir. Öğrenci aldığı tüm dersleri başarmak zorundadır.

f.       Dönem projesinden başarılı olan ancak aldığı diğer derslerden başarısız olan öğrenci derslerini başarı ile tamamlamadığı sürece mezuniyet hakkını elde edemez.

g.     Öğrencinin dönem projesini, aldığı yarıyılın akademik takviminde derslerin sonu için belirlenen tarihten en az 10 gün önce danışmanına teslim eder.

h.     Proje başarılı veya başarısız olarak EK-1 ve EK-2’de yer alan formlar çerçevesinde danışman tarafından değerlendirilir ve öğrenci bilgi sistemine en geç ilgili yarıyılın Akademik Takviminde belirlenen bütünleme sınavlarının son ilan tarihine kadar giriş yapılarak sonuçlandırılır.

i.      Dönem Projesi başarılı olan öğrencinin “Lisansüstü Tez ve Proje Yazım Kılavuzu” kapsamında hazırlanan proje örneğinden 1 nüsha, Ek-2 Form ve CD’si sınav evrakları ile birlikte Enstitüye teslim edilir. (“Lisansüstü Tez ve Proje Yazım Kılavuzu”nda yer alan Ek-D/3’te yer alan Tutanağın doldurulmaması ve Ek-C’de yer alan formun son şekli Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.)

j.      İlk 2 yarıyıl içinde aldığı tüm dersleri (en az 10 ders) ve dönem projesini başaran öğrencinin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için program ücretinin 3. taksidini ödedikten sonra mezuniyet durumuna Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. 

 

EK-1 ve Ek-2 için tıklayınız.

 

 

Son Güncelleme Tarihi : 19.12.2018 10:54:08 Okunma Sayısı : 3802

Son Duyurular
>