Sorular ve Cevaplar

1- Kaydımı sildirmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Süreç nasıl işleyecek?

2- Kayıt dondurmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Süreç nasıl işleyecek?

3- Enstitüye kayıt yaptırdım. Danışman atamam nasıl yapılacak?

4- Danışman değişikliği yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

5- Yatay geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geldim. Ders saydırmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

6- Tezli yüksek lisans öğrencisiyim ve derslerimi başarıyla tamamladım. Tez önerisi vermek istiyorum. Ne yapmalıyım?


7- Tezli yüksek lisans öğrencisiyim tez konumu değiştirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

8- Tezli yüksek lisans öğrencisiyim tezimi tamamladım, savunmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Süreç nasıl işleyecek?

9- Tezli yüksek lisans öğrencisiyim ve tezimi savundum. 
 
           Tezim hakkında düzeltme kararı verildi. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
         Tezim reddedildi. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
           Tezim kabul edildi. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

10- Doktora öğrencisiyim ve almam gereken derslerin tamamından başarılı oldum. Doktora yeterlik sınavına girmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

11- Doktora öğrencisiyim ve yeterlik sınav tarihim belirlendi. Süreç nasıl işleyecek?

12- Doktora öğrencisiyim ve yeterlik sınavından başarılı oldum. Tez önerisi vermek istiyorum. Ne yapmalıyım? Süreç nasıl işleyecek?

13- Tez İzleme Komitesi (TİK) toplantıları ne zaman ve nasıl olacak? Ne yapmalıyım? Tez izleme süreci nasıl işleyecek?