Tez ve Dönem Projesi Yazım Kılavuzu

Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu için Tıklayınız.
Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzunun word hali için Tıklayınız.


Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazım Kılavuzu için Tıklayınız.
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazım Kılavuzunun word hali için Tıklayınız.

Tez Kontrol e-mail adresi : sobe.tez@mu.edu.tr
(en erken 3 (üç) iş günü sonrasında geri dönüş yapılacaktır.)

TEZ TESLİM SÜRECİNE İLİŞKİN BROŞÜR

TEZ TESLİMİ İLE İLGİLİ YARDIM DOSYALARI
1- Doktora tez teslimi ile ilgili tıklayınız.
2- Tezli Yüksek lisans tez teslimi ile ilgili tıklayınız.
3- Tezsiz Yüksek lisans proje teslimi ile ilgili tıklayınız.

Teslim dosyalarındaki açıklamaların görünürlüğü ile ilgili yardım dosyası için tıklayınız.